Opslag service van Mulder Verhuizingen/Movers


  • Op afspraak kunt u bij uw spullen in de opslag bij Muler Verhuizingen komen.
  • De opslagruimte is verwarmd en wordt voortdurend gecontroleerd op ongedierte.
  • De spullen die in opslag gaan, kunt u zelf aanleveren, maar u kunt er ook voor kiezen dat wij uw inboedel ophalen, opslaan en te zijner tijd weer aanleveren.
  • Het raadzaam is uw (Perzische) tapijten te laten reinigen voordat ze in opslag gaan.
  • Planten mogen niet in de opslag.
  • Licht ontvlambare spullen zoals verf, terpentine of gereedschap met benzine, kunt u niet in de opslag bewaren.
  • Het is raadzaam diploma’s, paspoorten, tickets en andere waardevolle zaken, buiten de opslag te houden: u zult niet de eerste zijn wiens autopapieren zijn opgeslagen terwijl de auto verkocht moet worden.
  • Om uw inboedel gedurende de opslagperiode te verzekeren dient u de inboedelverzekering mobiel of zwervend te maken. Dit kunt u doen door het adres op de polis over te schrijven naar ons adres in Wormerveer (dit kunt u telefonisch doorgeven aan uw maatschappij of tussenpersoon).
  • Opslag gaat op basis van minimaal een week met een minimum van 5 m³.