Mulder Verhuizingen/Movers service voor bedrijven


  • Mulder Verhuizingen gebruikt speciale plankbrede archiefbakken waardoor het archief, geheel of gedeeltelijk, gemakkelijk (gecodeerd) per kast of stelling en per plank wordt overgebracht naar de nieuwe locatie.
  • Wij kunnen ook handyman-diensten aanbieden zoals het aan- en afkoppelen van pc’s, op niveau brengen van bureaus en de montage van stellingkasten.
  • Apparatuur die niet in een verhuisdoos verpakt kan worden of ontkoppeld moet worden, kan gewoon op de oorspronkelijke plek blijven staan.
  • Computerapparatuur kan in een speciale computerbox verpakt worden.
  • Het is mogelijk om voor korte of lange termijn uw goederen, archief of bedrijfsinventaris op te slaan in onze verwarmde opslagruimte.
  • Wij kunnen ook afvoer en vernietiging van overtollige inventaris verzorgen.
  • Tijdens de verhuizing is er altijd een mover met BHV/EHBO-certificaat aanwezig waardoor er bij calamiteiten adequaat gereageerd kan worden.

Tip voor verhuisetiketten: Het is handig met cijfercodes te werken, waarbij het eerste cijfer de etage, het tweede cijfer het kamernummer en het derde cijfer het nummer van de werkplek aangeeft.